Log ind

Studly’s persondatapolitik

1. Generelt

Når du anvender Studly-tjenesten, behandles dine personoplysninger i overensstemmelse med denne politik. Oplysninger, som behandles i Studly-tjenesten og af Studly, vil blive behandlet efter gældende lovgivning og Datatilsynets til enhver tid gældende retningslinjer.

2. Definationer

 • “Partner” betyder enhver fysisk eller juridisk enhed, som omfatter, men er ikke begrænset til, personer, stalde, stutterier, stationer, virksomheder eller lignende enhed, der har indgået en aftale med Studly, og som tilbyder Tjenesterne via Studly-tjenesten.
 • “Bruger” betyder en fysisk eller juridisk person, der anvender Studly-tjenesten.
 • “Parter” betyder både Partneren og Brugeren.
 • “Tjenester” betyder produkter og tjenester forbundet med avl og opdræt af heste, herunder køb/salg af sæd, inseminering, bedækning, leje af rugehoppe og øvrige aktiviteter i relation hertil og mellem Parterne.
 • “Studly-tjenesten” betyder enhver digital applikation leveret af Studly til fysiske og legale personer, til at oprette en profil eller tilstedeværelse ved at uploade indhold, enten som Bruger eller Partner.
 • “Studly” betyder Studly ApS med adresse Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C, Danmark virksomheds ID 40266291 for Partnere og Brugere registreret på et hvilket som helst sted.
 • “Tredjepart” betyder enhver fysisk eller juridisk enhed udenfor Studly-tjenesten, som omfatter, men er ikke begrænset til, personer, virksomheder, organisationer, plugins, cookies, samt stambogskontorer og avlsforbund, der er godkendte jf. den ministerielle bekendtgørelse.

3. Dataansvarlig

Studly er dataansvarlig for personoplysninger, der anvendes i forbindelse med Studly-tjenesten.

 • Brugerprofiler
 • Forbrugeroverblik
 • Forbrugsmål
 • Tilbudstjeneste
 • Assistenttjeneste

4. Hvilken behandling foretages?

Når du opretter en profil på Studly-tjenesten, skal du indtaste din e-mail og et password.

Herudover, indsamler Studly, afhængig af de funktioner, du anvender på Studly-tjenesten, øvrige oplysninger, som du selv oplyser over for Studly. Dette kan f.eks. være din adresse, navn og alder, ligesom det kan være andre oplysninger. Studly indsamler alene disse oplysninger, hvis du oplyser dem over for Studly, hvilket er frivilligt, men for at anvende visse funktioner, kræves nogle af oplysningerne. Studly indhenter personoplysningerne om dig med henblik på at registrere og identificere dig som Partner eller Bruger, og for at kunne tilbyde Studly-tjenesten til dig. Studly indhenter endvidere de nævnte personoplysninger for at kunne kontakte dig, hvis det bliver nødvendigt at bekræfte dine oplysninger, svare på dine spørgsmål og levere kundeservice til dig.

Studly indhenter endvidere personoplysningerne for at overholde gældende lov, efterkomme krav fra offentlige myndigheder, overholde Studly’s interne politikker og håndhæve Studly’s forretningsbetingelser. Endelig, indhenter Studly dine personoplysninger for at forfølge tilgængelige retsmidler og begrænse erstatningsansvar ved eventuelle tvister. Studly har hjemmel til at behandle de nævnte personoplysninger, idet behandling af oplysningerne er nødvendige, for at Studly kan levere sine tjenester til dig. Enkelte oplysninger behandles af Studly, fordi Studly har en legitim interesse i sådan behandling.

5. Tilbudstjeneste

Såfremt du ønsker, at Studly-tjenesten giver dig relevante og målrettede tilbud, baseret på dine forbrugsoplysninger, skal du give Studly samtykke til dette. Studly giver kun få, relevante og målrettede tilbud til dig. Da tilbuddene vil være baseret på overordnede oplysninger om dit forbrug, vil der ofte være tale om særlige tilbud på varer/tjenesteydelser, som du i forvejen køber. Studly giver aldrig tilbudsgivere adgang til dine oplysninger, uden dit specifikke og særskilte samtykke.

Giver du samtykke til, at Studly må anvende dine oplysninger til brug for sådan tilbud, behandler Studly følgende data:

 • E-mailadresse
 • Profiloplysninger (personlig information)
 • Overordnede forbrugsdata

Dine overordnede forbrugsdata anvendes alene til brug for indplacering af dig i en forbrugerkategori. Formålet med at bruge dine oplysninger i Studly-tjenesten, er, at kunne målrette relevante tilbud til dig fra Studly og/eller Tredjepart. Behandling sker på baggrund af dit samtykke.

6. Tekniske oplysninger

Studly registrerer en række tekniske oplysninger, når du anvender Studly-tjenesten.

Studly registrerer din IP-adresse, operativsystem og device informationer, når du anvender Studly-tjenesten og tillige browseroplysninger og -indstillinger. Studly indsamler de tekniske oplysninger for, på baggrund af disse, at foretage tekniske forbedringer og optimering af Studly-tjenesterne.

Endvidere, indsamles IP-adresse, device- og browserinformationer, for at Studly kan spore eventuelle ulovlige aktiviteter og misbrug af Studly-tjenesten. Studly har en legitim interesse i at indhente dine tekniske oplysninger for at kunne forbedre og optimere Studly-tjenesten, og for at kunne forhindre og forfølge misbrug af disse.

7. Cookies

Ved at bruge Studly-tjenesten, accepterer du, at Studly anvender cookies og såkaldte Tredjeparts-plugins til forskellige formål.

De cookies og plugins, som Studly anvender på Studly-tjenesten, har forskellige formål:

 • Nødvendige cookies. Dette er cookies, som er nødvendige for, at du kan bruge Studly-tjenesten, f.eks. huske, at du er logget ind.
 • Præference cookies. Dette er cookies, som husker dine indstillinger, f.eks. kan dit login huskes, hvis du har bedt om dette.
 • Analyse cookies. Dette er cookies, som anvendes til at måle og analysere, hvordan Studly-tjenesten anvendes.
 • Plugins. På Studly-tjenesten anvendes såkaldte plugins fra Tredjepart, som Google Analytics eller WordFence sikkerhedsplugin, der beskytter Studly-tjenesten mod virus- eller hackerangreb.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til, at Studly må anvende cookies på Studly-tjenesten. I din browser kan du slette og blokere for brugen af cookies. Hvordan du gør dette afhænger af, hvilken browser du anvender. Hvis du bruger mere end én internetbrowser, skal du slette og blokere for brugen af cookies i dem alle. Du kan finde vejledninger til dette på minecookies.org/cookiehåndtering.

Hvis du ikke acceptere, at der på Studly-tjenesten anvendes cookies m.v., kan du enten vælge at ophøre med at bruge Studly-tjenesten, eller du kan slette cookies og blokere for brugen af cookies. Blokering af cookies kan betyde, at du ikke kan benytte dig af visse funktioner på Studly-tjenesten.

8. Support

På baggrund af din henvendelse, yder Studly support i forbindelse med din brug af Studly-tjenesten. I sammenhæng med support, kan Studly tilgå begrænsede personoplysninger, som er registreret vedrørende dig, men vil alene tilgå disse i nødvendigt omfang.

Når du kontakter Studly support, kan Studly’s medarbejdere tilgå begrænsede data om din bruger.

 • Din e-mailadresse
 • Oplysninger om hvilke features i Studly, du bruger og i hvilket omfang
 • Logs over hændelser, såsom hvornår du har logget på, om der er opstået fejl på baggrund af brugen af Studly-tjenesten m.v.

Studly’s medarbejdere kan ikke tilgå dine detaljerede data, såsom saldi på dine konti, og dine transaktionsoplysninger, medmindre du giver et særligt samtykke. Formålet med at Studly tilgår dine oplysninger, er, at yde support og løse eventuelle udfordringer, du måtte have med brugen af Studly-tjenesten. Studly tilgår dine oplysninger i forbindelse med support for at opfylde dit behov for assistance. Studly tilgår alene dine detaljerede data i forbindelse med support, hvis du på Studly’s eller egen opfordring giver et særskilt samtykke hertil.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til, at Studly må tilgå dine detaljerede data. Studly’s support kan herefter ikke tilgå disse med henblik på support. Dit samtykke udløber automatisk efter 7 dage. Hvis du ikke afgiver samtykke til, at Studly i forbindelse med support kan tilgå dine detaljerede data, kan det være forhold, som Studly ikke kan yde support til.

9. Modtagere/vidergivelse af data

De personoplysninger, som Studly kommer i besiddelse af, videregives ikke til Tredjepart uden din accept, medmindre Studly er forpligtet til at videgive oplysningerne i henhold til lovgivningen, eller for at Studly kan forsvare sig mod eller gøre retskrav gældende.

Du har mulighed for at give andre brugere af Studly adgang til at se dine oplysninger i Studly-tjenesten. Det kan f.eks. være en ægtefælle eller partner. Hvis du vælger dette, accepterer du samtidig, at Studly, for at opfylde denne aftale med dig, må videregive dine oplysninger til den pågældende. Du kan altid selv ændre dette.

10. Opbevaringsperiode

Studly opbevarer dine persondata, indtil du sletter din brugerprofil på Studly-tjenesten. Studly kan dog gemme data i længere tid, hvis det er nødvendigt for at overholde lovmæssige krav eller for at varetage Studly’s retslige interesser.

I visse tilfælde vil Studly i stedet for at slette dine persondata anonymisere disse, således at oplysningerne ingenlunde kan føres tilbage til dig.

11. Persondatarettigheder

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Studly behandler om dig, til hvilket formål, hvorfra Studly har dine personoplysninger, samt hvem der modtager dine personoplysninger. Du har til enhver tid ret til at få rettet fejlagtige eller vildledende personoplysninger, som Studly måtte behandle om dig.

Du kan via din personlige profil rette personoplysninger, såsom navn, e-mailadresse m.v. Studly hører gerne fra dig, hvis vi skal hjælpe med at rette dine oplysninger.

 • Du har til enhver tid ret til at få stillet de personoplysninger, som du selv har givet Studly til rådighed i et sædvanligt og maskinlæsbart format.
 • Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Studly’s behandling af dine personoplysninger, grundet dine særlige forhold.
 • Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod Studly’s eventuelle brug af dine persondata til brug for direkte markedsføring. Studly vil i så fald ophøre med sådan brug.

12. Overførsel af personlige oplysninger uden for EU

Studly anvender visse databehandlere, som er placeret uden for EU.  Nedenfor er angivet hvilke og hvilke juridiske overførselsgrundlag, der ligger til grund for overførslen.

 • Google, Inc. USA.

13. Fortrolighed

Studly behandler dine data fortroligt. Dog kan data tilgås, hvis det er nødvendigt for at løse tekniske problemer eller for at yde support til dig. Udvalgte medarbejdere hos Studly har bemyndigelse til at tilgå data, hvor det er nødvendigt for at løse brugsmæssige eller tekniske problemer. I forbindelse med support til dig kan Studly’s medarbejdere med dit samtykke tilgå persondata. Samtlige af Studly’s medarbejdere er underlagt strenge fortrolighedskrav ved behandling af persondata.

14. Tilbagekaldelse af samtykke

Du kan til enhver tid tilbagekalde dine samtykker på Studly-tjenesten ved at slette din profil, eller ved at rette henvendelse til Studly. Hvis du tilbagekalder et eller flere af dine samtykker, har du eventuelt ikke længere mulighed for helt eller delvist at anvende Studly-tjenesten.

15. Ændringer i politikken

Studly forbeholder sig ret til at ændre denne politik til enhver tid og uden forudgående varsel. Ændringer af politikken træder i kraft ved offentliggørelse af politikken på Studly-tjenesten. Studly orienterer endvidere om ændringer af politikken ved at rette henvendelse til dig på den e-mailadresse, som du har angivet ved oprettelse af din profil eller via push-besked.

16. Databeskyttelsesrådgiver

Studly har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som rådgiver Studly vedrørende behandling af persondata og kan vejlede dig om, hvordan du kan udøve dine rettigheder. Du kan kontakte Studly’s databeskyttelsesrådgiver ved at rette skriftlig henvendelse til admin@studly.io.

Har du spørgsmål til persondatapolitikken eller Studly’s behandling af dine persondata, kan du kontakte Studly’s databeskyttelsesrådgiver.

17. Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine persondata, hører vi meget gerne fra dig. Studly’s kontaktoplysninger findes på Studly-tjenesten. Du har også mulighed for at indgive klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dk.

18. Version

Denne persondatapolitik er opdateret i februar 2021.